Lid worden / Info

Lid worden & Informatie voor nieuwe leden

Wij vinden het erg leuk dat u interesse heeft om lid te worden van Paardensportvereniging St. Hubertus Gemert. Onderstaand vindt u meer informatie over de vereniging, aanmelding en dagelijkse gang van zaken. Mocht u vragen hebben, een keertje een oefenavond willen bezoeken of gebruik willen maken van twee gratis proeflessen neem dan contact op met het secretariaat  voor het maken van een afspraak.

Instructeurs en oefenavonden
In de wintermaanden wordt er op maandagavond binnen geoefend in manege Het Zwarte Water in De Mortel op de volgende tijden:

18.30 – 19.00 uur: Pony’s, groep 1
19.00 – 20.00 uur: Pony’s, groep 2
20.00 – 21.00 uur: Paarden

In de zomermaanden wordt er op donderdagavond buiten geoefend op het clubterrein aan de West-Om in Gemert op de volgende tijden:

18.30 – 19.00 uur: Pony’s groep 1
19.00 – 19.45 uur: Pony’s groep 2
19.45 – 20.30 uur: Paarden

 

De lessen worden verzorgd door:

Djinny Ijskes – Kuijpers en Nelleke Krol

 

Bij aanmelding krijg je te horen bij welke groep je ingedeeld wordt. Het gebruik van een veiligheidscap is verplicht.

 

Contributie

Rijdend Clublid: € 125,00 per jaar + KNHS lidmaatschap € 25,00 p/jaar
Rustend lid: € 15,00 per jaar
Clublid: € 25,00 per jaar + KNHS lidmaatschap € 25,00 p/jaar

Wat krijg je hiervoor:

Rijdend Clublid:
– Volledig lidmaatschap
– Les zomer op het clubterrein en winter in de binnenbak
– Deelname aan activiteiten met korting of gratis (afhankelijk van activiteit)
– KHNS startgerechtigd (automatisch)
– 2 x meehelpen met activiteiten
Kosten: €125,00 + € 25,00

Rustend lid:
– Deelname aan jaarlijkse BBQ en St. Hubertusdag
Kosten: € 15,00

Clublid:
– KNHS startgerechtigd
– Deelname aan activiteiten met korting of gratis (afhankelijk van activiteit)
– 2 x meehelpen met activiteiten
Kosten: €25,00 + € 25,00

Extra info:

  • Als rustend lid kun je deelnemen aan activiteiten georganiseerd door St Hubertus tegen 100% betaling. De rijdende leden en clubleden krijgen een korting of afhankelijk van de totale kosten wordt dit volledig door de vereniging betaald.
  • Je kunt het vrijwilligerswerk afkopen met € 25,00 p/jaar of een nieuwe sponsor aandragen van minimaal € 50,00 voor de wedstrijd.
  • De factuur wordt verzonden in februari/maart van het betreffende jaar. Indien een lidmaatschap wordt afgezegd vóór 1 juli van het betreffende jaar is men de helft van de contributie verschuldigd, dit geldt alleen voor een rijdend clublid. Rustend lid en clublid betaald de volledige contributie ook bij afmelding vóór 1 juli.
  • Bij het aanmelden van minderjarige leden dient één ouder rustend lid te worden van de vereniging, dit in verband met stemrecht van het jeugdlid.

Wanneer je ook wedstrijden wilt rijden komen hier de volgende kosten bij:

De clubcontributie en de kosten voor het KNHS lidmaatschap worden door de vereniging bij jou in rekening gebracht. De penningmeester van de vereniging stuurt hiervoor in het voorjaar een factuur. De overige kosten (KNHS startpas) wordt door de KNHS rechtstreeks in rekening gebracht. Startgeld voor een wedstrijd betaal je ter plekke bij het secretariaat van de wedstrijd of maak je vooraf over.

Wedstrijden
Iedere ruiter of amazone heeft de vrijheid om wel of niet te starten op wedstrijden. Als je wilt gaan starten op KNHS wedstrijden moet je lid zijn van de KNHS en heb je een startpas nodig. Hiervoor moet je door het secretariaat eerst aangemeld worden bij de KNHS als lid van onze vereniging. Meer informatie over het lidmaatschap, de startpas en wedstrijden vind je op www.knhs.nl.
Het wedstrijdtenue voor de ruiter of amazone van de Paardensportvereniging St. Hubertus is vrij voor iedereen. Het gebruik van een clubdekje met logo van de vereniging wordt op prijs gesteld. Het clubdekje is verkrijgbaar bij het secretariaat. De afspraak is dat tijdens kringwedstrijden en kampioenschappen gereden wordt met het clubdekje. Het gebruik van een veiligheidscap is altijd verplicht. De wedstrijduitslagen worden door Djinny IJskes – Kuipers gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad, op Facebook en onze website. Mail hiervoor je wedstrijdresultaten en eventueel een foto naar djinny@sthubertus.nl

Clubactiviteiten

  • Onderlinge wedstrijd; een maal per jaar wordt er een onderlinge wedstrijd georganiseerd op het oefenterrein voor alle leden.
  • Jaarlijks (op de eerste zaterdag in november) organiseert de club de St. Hubertusdag.
  • Jaarlijks wordt er een BBQ georganiseerd.
  • Tweemaal per jaar houden we een ledenvergadering.
  • Voor de ponyruiters organiseren we jaarlijks een sinterklaasavond en een ponykamp.

Andere activiteiten verschillen per jaar en zullen per e-mail en via de website gecommuniceerd worden.

Aanmelden Hopelijk ben je enthousiast geworden en wil je jezelf aanmelden bij onze club. Vul dan Aanmeldingsformulier nieuwe leden in. Wij nemen contact met je op, dan kunnen we afspreken wanneer je wilt komen voor de proeflessen. Mocht je nog vragen hebben dan horen wij het graag. Wij hopen dat we je binnenkort mogen begroeten als lid van onze vereniging. Bestuur PSV St. Hubertus. Klik hier voor ons afdelingsreglement

theme by teslathemes