Informatie

Informatie 

Onderstaand vindt u meer informatie over de vereniging, aanmelding en dagelijkse gang van zaken. Mocht u vragen hebben, een keertje een oefenavond willen bezoeken of gebruik willen maken van twee gratis proeflessen neem dan contact op met het secretariaat  voor het maken van een afspraak.

Instructeurs en oefenavonden
In de wintermaanden wordt er op donderdagavond binnen geoefend in manege Het Zwarte Water in De Mortel op de volgende tijden:

18.30 – 19.00 uur: Pony’s, groep 1
19.00 – 20.00 uur: Pony’s, groep 2
20.00 – 21.00 uur: Paarden

In de zomermaanden wordt er op donderdagavond buiten geoefend op het clubterrein aan de West-Om in Gemert op de volgende tijden:

18.30 – 19.00 uur: Pony’s groep 1
19.00 – 19.45 uur: Pony’s groep 2
19.45 – 20.30 uur: Paarden

De lessen worden verzorgd door:

Gerd Krol, Djinny Ijskes – Kuijpers en Nelleke Krol

Bij aanmelding krijg je te horen bij welke groep je ingedeeld wordt. Het gebruik van een veiligheidscap is verplicht.

Contributie

Rijdend Clublid: € 125,00 per jaar + KNHS lidmaatschap € 27,50 p/jaar
Rustend lid: € 15,00 per jaar
Clublid: € 25,00 per jaar + KNHS lidmaatschap € 27,50 p/jaar

Wat krijg je hiervoor:

Rijdend Clublid:
– Volledig lidmaatschap
– Wekelijks kun je deelnemen aan de clublessen
– Deelname aan activiteiten
– KHNS startgerechtigd (automatisch)
– 2 keer meehelpen met activiteiten
Kosten: €125,00 + € 27,50

Rustend lid:
– Deelname aan activiteiten
Kosten: € 15,00

Clublid:
– KNHS startgerechtigd
– Deelname aan activiteiten
– 2 keer meehelpen met activiteiten
Kosten: €25,00 + € 27,50

Extra info:

  • Je kunt het vrijwilligerswerk afkopen met € 25,00 p/jaar.
  • De factuur wordt verzonden in september van het betreffende jaar. Indien een lidmaatschap wordt afgezegd vóór 1 juli van het betreffende jaar is men de helft van de contributie verschuldigd, dit geldt alleen voor een rijdend clublid. Rustend lid en clublid betaald de volledige contributie ook bij afmelding vóór 1 juli.
  • Bij het aanmelden van minderjarige leden dient één ouder rustend lid te worden van de vereniging, dit in verband met stemrecht van het jeugdlid.

Wanneer je ook wedstrijden wilt rijden komen hier de volgende kosten bij:

De clubcontributie en de kosten voor het KNHS lidmaatschap worden door de vereniging bij jou in rekening gebracht. De penningmeester van de vereniging stuurt hiervoor in het najaar een factuur. De overige kosten (KNHS startpas) wordt door de KNHS rechtstreeks in rekening gebracht. Startgeld voor een wedstrijd betaal je ter plekke bij het secretariaat van de wedstrijd of maak je vooraf over.

Wedstrijden
Iedere ruiter of amazone heeft de vrijheid om wel of niet te starten op wedstrijden. Als je wilt gaan starten op KNHS wedstrijden moet je lid zijn van de KNHS en heb je een startpas nodig. Hiervoor moet je door het secretariaat van onze rijvereniging eerst aangemeld worden bij de KNHS als lid van onze vereniging. Meer informatie over het lidmaatschap, de startpas en wedstrijden vind je op www.knhs.nl.
Het wedstrijdtenue voor de ruiter of amazone van de Paardensportvereniging St. Hubertus is vrij voor iedereen. Het gebruik van een veiligheidscap is altijd verplicht. De wedstrijduitslagen worden door Margot Schoone en Marjan Vissers geplaatst op Facebook en Instagram. Mail hiervoor je wedstrijdresultaten en eventueel een foto naar margot@sthubertus.nl of stuur een berichtje naar 06-55972075.

Clubactiviteiten

  • Onderlinge wedstrijd; een maal per jaar wordt er een onderlinge wedstrijd georganiseerd op het oefenterrein voor alle leden.
  • Jaarlijks (op de eerste zaterdag in november) organiseert de club de St. Hubertusdag.
  • Jaarlijks wordt er een BBQ en bingo georganiseerd.
  • Tweemaal per jaar houden we een ledenvergadering.
  • Voor de ponyruiters organiseren we jaarlijks een sinterklaasavond en een ponykamp.

Andere activiteiten staan vermeld op de agenda. De uitnodigingen voor de activiteiten zullen per e-mail en/of Whatsapp worden gecommuniceerd.

Aanmelden

Hopelijk ben je enthousiast geworden en wil je jezelf aanmelden bij onze club! Vul dan Aanmeldingsformulier nieuwe leden in. Wij nemen contact met je op, dan kunnen we afspreken wanneer je wilt komen voor de proeflessen. Mocht je nog vragen hebben, dan horen wij het graag. Wij hopen dat we je binnenkort mogen begroeten als lid van onze vereniging.

Klik hier voor ons afdelingsreglement.